ЧИСТА ВОДА - ЗАПОРУКА ДОВГОЛІТТЯ

Поділитися:
ЧИСТА ВОДА - ЗАПОРУКА ДОВГОЛІТТЯ

Вода «є життя» всього сущого — живого й неживого. Можна сказати, що кожен елемент Всесвіту виходить із піни морської. Земля є особливим Океаном Землі. У Сонячній системі немає жодної планети з такою кількістю води.
Протягом усієї історії людства вчені, священнослужителі, винахідники, лікарі та народні цілителі зверталися до загадкових властивостей води. У воді розчиняли різні мінерали, в неї занурювали золото, срібло та інші метали, опромінювали сонячним і місячним світлом, впливали магнітним і електричним полями, над нею читали молитви та замовляння, поміщали в піраміди, нагрівали й охолоджували. Щоразу властивості води визначаються не стільки хімічними домішками, що містяться в ній, як вважали багато дослідників, скільки самою водою, точніше її унікальною рідкокристалічною структурою.
Воді постійно приділяється багато уваги, й ця унікальна рідина постійно розкривається перед нами з різних боків.

Клітини можуть функціонувати лише у воді

У живому організмі клітини можуть функціонувати лише у водному середовищі, у водному оточенні. Це стосується синтезу білків, ферментативних реакцій та інших обмінних процесів. Структура води в організмі незвичайна: вона в основному нагадує структуру кристалічної решітки — льоду.
Природна вода є основою всіх систем живих клітин, добре їх наводнює, сама міцно утримується ними, забезпечує оптимальний хід окисно-відновних реакцій, інтенсивність і рівень обміну речовин. Для тканин організму зв’язана вода є каталізатором усіх біологічних процесів організму. Така вода підвищує ефективність роботи регуляторних систем організму, стійкість їх до впливу навколишнього середовища. Білки, нуклеїнові кислоти, фосфоліпідні, жирні кислоти та вода в живому організмі утворюють єдину самоорганізовану систему — ліотропний природний рідкий кристал. Таку ліотропну структуру неможливо розділити на компоненти без її руйнування. Саме зв’язана, внутрішньоклітинна структурована вода є основою біоенергоінформаційних процесів у природі й особливо в організмі людини.

Шлях до довголіття — підтримання водного балансу в організмі

Організм людини під час народження отримує від матері кількісно певне співвідношення між внутрішньоклітинною та міжклітинною водою. Підтримуючи в процесі життєдіяльності цей баланс, людина постійно забезпечує собі здоров’я та довголіття.
Звідси випливає, що вода, яку людина щодня п’є, має максимально відповідати властивостям внутрішньоклітинної води й бути природною.
Ідеальною питною водою для людини є природна, яка сама витікає з глибини Землі й далі тече у вигляді річки, має постійний контакт із природними мінералами Землі, відчуває вплив енергії: випромінювання Землі, Сонця, Космосу в цілому. Саме така природна вода максимально відповідає властивостям внутрішньоклітинної води організму людини.
У ті часи, коли зовнішнє середовище проживання людини було чистим і природним для організму людини, не було поділу води на питну й технічну, оскільки вода практично з усіх природних джерел була питною. Зараз, коли людина істотно порушила природну рівновагу свого оточення, практично немає поверхневої питної води.
Одним із способів забезпечення людини високоякісною питною водою є отримання фасованої пляшкової води, коли якісна питна вода фасується в пляшки без будь-яких консервантів.

Особливості очищення води

Під час отримання бутильованої води доводиться застосовувати різні фільтри для доочищення природної води, щоб вода відповідала санітарно-гігієнічним нормам безпечності для здоров’я людини.
Останнім часом у багатьох країнах світу для очищення питної води перед її бутилюванням застосовують фільтри так званого зворотного осмосу. Вода після такого фільтра істотно очищається, таким чином досягається її екологічна чистота. Але разом зі шкідливими речовинами знищується й багато корисних для людини природних мікроелементів. Унаслідок цього порушується природна рівновага складу такої води. У неї з’являється нова якість — агресивність питної води. Це означає, що, потрапляючи в організм, вона намагається відновити свій мікроелементний склад, забираючи потрібні їй речовини з внутрішніх тканин.
Аби унеможливити цей небажаний процес, потрібно заздалегідь подбати про відновлення природних властивостей очищеної води. Для цього слід використовувати різні природні мінерали, на яких вода настоюється й частково чи повністю відновлює природні біоенергоінформаційні властивості.

Збагачення води — профілактика хвороб

Останніми роками Українська асоціація «Питна вода» разом з українськими виробниками фасованої питної води впроваджує технології виробництва якісної питної води з урахуванням усіх зазначених вище аспектів.
Показово, що сьогодні вітчизняний виробник якісної питної води не тільки дбає, щоб вона відповідала природним параметрам, а й намагається зробити її максимально корисною для споживача, збагачуючи різними речовинами.
Цікавим є досвід поліпшення структурних характеристик води з додаванням внутрішньоклітинної рідини, виготовленої на основі відомої лікарської рослини — глоду.
Глід, як надійний та ефективний серцевий засіб, використовують дуже давно. Добре відомі судинорозширювальні, гіпотензивні (знижують рівень артеріального тиску), седативні (заспокійливі) властивості. Плоди посилюють скорочення серцевого м’яза, зменшуючи його збудливість. Підтверджено ефект глоду як засобу, що посилює кровообіг у вінцевих судинах і судинах головного мозку.
Біологічно активні речовини глоду діють, як клітинний стимулятор у разі функціональних розладів серцевої діяльності, гіпертонічної хвороби, стенокардії, ангіоневрозів, миготливої аритмії, тахікардії, загального атеросклерозу.
Механізм дії глоду унікальний у своєму роді, він пригнічує активність ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), що є основною речовиною, відповідальною за звуження судин. Глід має спазмолітичні властивості, вибірково розширює коронарні судини та судини головного мозку. Корисний глід у разі безсоння, гіпертиреозу з тахікардією, здатний зняти неприємні відчуття в ділянці серця, особливо в осіб похилого та старечого віку.
Цінність глоду в його універсальності, можливості забезпечити лікувальним ефектом, завдяки сукупності його фармакологічної дії, чого не можна домогтися під час призначення синтетичних серцевих засобів. Особливо цінується глід для профілактичного використання, й завдяки йому можна уникнути розвитку задавнених випадків коронарної хвороби. Особливе місце посідає глід у комплексному лікуванні дегенеративних захворювань серця.
У кардіології та геріатрії глід вважають засобом вибору для лікування стану так званого «старечого серця», що розвивається внаслідок фізичних чи патологічних дегенеративних змін у серці, які проявляються в симптомах зниження працездатності, лабільному артеріальному тиску, болю в грудній клітці і порушеннях серцевого ритму.
Показаннями до призначення глоду можуть бути кардіоміопатії, частота випадків яких за останній час збільшилася.
Дані клінічних досліджень переконливі: глід володіє специфічною кардіотропною дією й може бути застосований з метою профілактики та для зниження ризику захворювань серцево-судинної системи.
Як показують дослідження, додавання до води 1% внутрішньоклітинної рідини на основі глоду активує всі ці позитивні властивості фасованої питної води.
Важливим є і той факт, що глід поліпшує також структурні біоенергоінформаційні характеристики води. Це означає, що вживання такої води забезпечить синхронізацію функціональної активності як внутрішньоклітинних процесів, так і в цілому організму.

Михайло КУРИК,
директор Інституту екології людини, доктор фізико-математичних наук, професор.