У ВОДІ КРИЄТЬСЯ СЕКРЕТ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ Й ДОВГОЛІТТЯ ЛЮДИНИ

Поділитися:
У ВОДІ КРИЄТЬСЯ СЕКРЕТ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ Й ДОВГОЛІТТЯ ЛЮДИНИ

ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ - ЯК МАЛЕНЬКА ПЛАНЕТА

Для будь-якої живої матерії основним компонентом є вода. Природна закономірність ролі води в житті полягає в тому, що кількість води на Землі становить майже три чверті всієї її маси. Таке саме співвідношення між водою й біологічними молекулами в організмі людини. Людський організм - це зменшене зображення планети. Для всіх живих систем вода формує структуру і визначає її життєздатність. Найвищої природної якості вода – це і є саме життя. Власне, наука давно визнала, що все фізичне життя виникло з води. Справді, наша кров на 92% складається із «крові» Землі - води, слина людини – це близько 98% вода. Деякі відділи мозку людини також містять велику кількість зв’язаної води, навіть п’ята частина складу таких твердих частин нашого тіла, як кістки, - чиста вода.

ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ РЕГУЛЮЄ ВОДА

Практично всі обмінні процеси в організмі людини визначаються водою, що міститься в ньому, адже вода є найліпшим носієм інформації, який існує в Природі. Чому саме так – це на сьогодні залишається для людини великою таємницею. Значна частина вчених вважає, що життя визначається хімією води. Проте лише фізика води, а це - вібрації, структура, енергія та інформація - визначає процес життя живого. Засновник біорезонансної медицини доктор Морель з цього приводу писав: «Не потрібно приймати медикаменти для впливу на організм. У більшості випадків досить електромагнітного перенесення. Хімічна медицина закінчилася й має змінитися на фізичну, яка є ефективною». Підтвердженням ролі фізики в існуванні живого можуть бути висловлювання Нобелівського лауреата з фізики Ервіна Шредінгера, який у своїй книзі «Що є життя?» писав, що людина має навчитися того, щоб порядок сприймався зовні. Це відбувається насамперед через воду, яка є в їжі, і через сонячне світло. Для здорової, живої води характерним є активний обмін фотонів як з оточенням, так і з органічними клітинами, які містяться у воді. А отруєна вода не пропускає через себе ніякого світла, при цьому вода через шкідливі речовини змінює свої резонансні властивості й набуває зовсім нового спектра.

ЯКІСНА ВОДА ВИЗНАЧАЄ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Людина зароджується у водному середовищі організму матері, під час народження в її організмі співвідношення зв’язаної, внутрішньоклітинної і міжклітинної води є константою для людини, чим, власне, визначається її функціональне, духовне здоров’я й довголіття. Звідси однозначно випливає, що для життя людини вирішальне значення має якість води, яку вона може вживати сирою, природною. І ця вода повинна бути такою, що максимально відповідає властивостям води організму людини. Людський організм в силу традицій, які склалися в харчуванні, перебуває в стані хронічного зневоднення. Про це він сигналізує своєму господарю спочатку нездужанням, а з часом і серйозними захворюваннями. Якщо немає надходження до організму людини високоякісної питної води, в ньому порушується співвідношення між зв’язаною й вільною водою, яке закладається під час народження. Із кожним роком у такому організмі звужується коло функціональної активності органів і систем. Організму людини потрібна постійно високоякісна питна вода. Молоко, чай, кава, газована вода, соки не можуть її замінити. Інші популярні, приємні на смак, штучні напої містять у собі шкідливі речовини, які змінюють хімічний склад організму в місцях керування центральною нервовою системою. Отже, вода - це основа людського тіла, і якість вживаної води, як і повітря, визначає здоров’я людини від її зародження, дитинства, юності й до глибокої старості людини.

БЕЗСМЕРТЯ - В ОНОВЛЕННІ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ РІДИНИ?

Протягом десятиліть людина намагається боротися зі старінням. Але в силу об’єктивно-суб’єктивних причин видно, що людина програє в цій нерівній битві за своє здоров’я. У своєму розвитку цивілізація дуже близько підійшла до межі необоротності, якщо не почне серйозно займатися екологією довкілля: насамперед водою, землею, повітрям, наслідки будуть згубними. Через неякісну питну воду з людського організму відходить енергія, а тіло покривається зморшками. Ніякі інші чинники, крім кількості та якості води, не впливають на «згасання» живого організму. Більшість медиків вважають, що людина починає старіти в момент свого народження. Механізм «в’янення» запускається в організмі відразу ж, як тільки людина з’являється на світ. Цей процес не залежить від зовнішніх чинників чи інших об’єктивних причин. Очевидно, така природа людини, на яку вона сьогодні впливати не в змозі. Сповільнити ж старіння людини можна, адже основною його причиною є зміна властивостей внутрішньоклітинної води, старіння самих клітин організму. Якби людина придумала, яким чином підтримувати біоенергетичну живучість внутрішньоклітинної води, можливо б, і проблему безсмертя можна було б розв’язати. Науково доведено, що людська клітина безсмертна, але за умови, що рідина, з якої вона складається, а це понад 90% вода, регулярно оновлюватиметься. Крім цього, всі шкідливі речовини, які нагромаджуються в організмі в процесі життєдіяльності, виводяться з нього саме внутрішньоклітинною рідиною. Отже, якби рідина в клітині регулярно обновлювалася, то людина жила б вічно (!). На основі цих досліджень, інший учений Сан Ван зробив висновок, що старіння можна повністю зупинити, якщо знайти спосіб регулярно заміняти клітинну рідину. Правда, не всі вчені поділяють його оптимізм. Виявляється, що велику роль у сповільненні процесу старіння організму відіграє постійне зволоження шкіри людини. Цього можна досягти за допомогою косметичних засобів для її зволоження, а внутрішній шар епідермісу «підживлювати», збагачуючи водою традиційним шляхом. Для цього може бути достатньо щоденно випивати потрібну для організму кількість природної води високої якості.

ДУАЛІЗМ ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНИХ ІНЬ- І ЯН-ЕНЕРГІЙ ВІДОБРАЖАЄ ПРИРОДНА ПЛИННА ВОДА

Для того щоб зрозуміти, якою має бути природна питна вода для людини, як основи її здоров’я, слід повернутися до властивостей природної води періоду, коли довкілля планети було екологічно чистим. Еволюційно для людини питною водою була вода річкова. Саме поверхнева вода річки в біоенергоінформаційному значенні максимально корисна для нормального функціонування організму людини. Справді, річка сама вибирає собі русло, при цьому вода робить повороти в різні боки, постійно контактує із землею, мінералами, камінням, насичується не лише мінеральними компонентами, а й, головне, - енергією Землі та Космосу. Відповідно до діалектики світогляду Стародавнього Сходу, всі наявні в природі предмети та явища мають дві взаємопротилежні й водночас взаємозумовлені основи: енергії інь (чоловіча) та ян (жіноча). У природі все, що має спокій, холодне, зі зниженою функцією, належить до інь-енергії, а все, що має протилежні характеристики – рухливе, гаряче, розташоване зовні й угорі, сильне, з підвищеною функцією, – належить до ян-енергії. Дві сторони - інь та ян усередині одного організму безперервно коливаються, підсилення чи послаблення однієї з них обов’язково впливає на іншу. Природна вода, передусім плинна вода, повністю відповідає уявленню про дуалізм (інь - ян) енергії її структури. Це одна із найважливіших природних характеристик води, а для питної води – це одна із найважливіших характеристик її якості.

ПІСЛЯ ФІЛЬТРА ВОДА СТАЄ «АГРЕСИВНОЮ»

Людина давно вже придумала методи очищення води, й водопровідної зокрема. Використовуються різні багатоступеневі системи фільтрації із заміною, інколи дуже частою фільтрівних елементів. Особливого використання в останні роки масово набув метод доочищення води із водопровідної мережі (і не тільки з неї) шляхом використання так званих фільтрів оберненого осмосу. Після такого фільтра вода добре очищується, але це зовсім не означає, що після цього вона стає природно корисною для організму людини. Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я ще в час започаткування отримання обернено-осмотичної води вважала, що це вода «для напоїв, їжі й технічних цілей». Про те, що таку воду безпечно пити людині в сирому вигляді, не йшлося. Принципова проблема, яка виникає з використанням фільтрів для очищення води, пов’язана із таким фізичним явищем, як «пам’ять» води. Природна вода завжди у своєму складі містить певну кількість природних домішок, в основному неорганічного походження. Власне, природна питна вода - це багатокомпонентна фізико-хімічна система, що складається із розчинника – чистої молекули води, й розчинених у такій воді природних домішок. Інколи природну воду можна розглядати як специфічний ліотропний (упорядкований розчин біологічних молекул) рідкий кристал. Усе в живій природі, насамперед в організмі людини, – це рідкі ліотропні кристали, такі як слина, сльоза, жовч тощо). У природній воді все само- організовано, урівноважено. Забираючи щось за допомогою фільтра з води, ми насамперед порушуємо її природну рівновагу. Виникає нова якість води – агресивність, яка полягає в тому, що вода після проходження через фільтр «намагається» відновити свою природну рівновагу, і вона може це робити лише за рахунок своєї взаємодії з тим середовищем, з яким вона стикається після фільтра. А це може бути організм людини. У такому разі вода буває не стільки корисною, скільки шкідливою, бо може вимивати потрібні компоненти організму людини саме через явище своєї агресивності. Непроста ситуація з якістю води в селах: не з кожного колодязя зараз можна її пити без шкоди для здоров’я. Про хорошу воду можна говорити тільки, якщо колодязь глибиною не менш як 10 метрів. Але й це не запорука стовідсоткової гарантії якості. Є чітке правило: якої якості вода на поверхні, така вона й під землею. Річки у нас зараз інтенсивно забруднюються різними відходами, й не завжди земля може відфільтрувати всі шкідливі речовини.

МІНЕРАЛИ Й ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОВЕРНУТЬ ПРИРОДНУ ВРІВНОВАЖЕНІСТЬ

Питна вода після доочищення через фільтр має «відстоюватися» з мінералами, для того щоб максимально відновити свою природну врівноваженість. Найбільш доступними сьогодні є такі мінерали, як кремній, шунгіт, сердолік. Щодо пляшкованої або фасованої, бутильованої питної води, то сьогодні пляшкована питна вода набуває все більшого значення в нашому життя як один із важливих напрямків забезпечення людини якісною питною водою. Вважаймо, що така фасована вода хімічно й мікробіологічно чиста, хоча варто зауважити про численність підробок фасованих вод на полицях супермаркетів. Крім того, з гомеопатії, як науки медичної, добре відомо, що якщо із води забрати всі шкідливі речовини, то це зовсім не означає, що після цього вода справді стає питною. Вода має природний гомеопатичний ефект, тобто вода «пам’ятає» властивості саме тих домішок, які людина намагається з води вилучити. Отож людина думає, що вживає корисну, доочищену питну воду, а насправді – п’є техногенно забруднену. У цьому легко самому переконатися, узяти, наприклад, 5 л води з водопровідної мережі, повільно її випаровувати до кількості 50 мл (тобто в тисячу разів збільшити концентрацію домішок, які є в такій воді) і за допомогою хімічного аналізу пересвідчитися, яка чистота такої води. Оскільки вода - це основа всього живого, то й ефект надмалих за концентрацією домішок у воді, що залишилися, негативно проявиться на функціональній активності всього організму. У природі вода сама очищується від негативних інформаційних впливів шляхом зміни агрегатного або фазового стану води (випаровування, утворення хмар, потім дощ і вода знову потрапляють на Землю, де також додатково очищуються, набуття ще енергії Землі в її надрах). Узимку це заморожування та відтавання – снігова, тала вода. Приготування в домашніх умовах талої води – це спосіб отримання води, екологічно корисної для організму. Сьогодні питна вода, як безпечна для організму людини, визначається хімічним аналізом складу води і її мікробіологічною безпечністю для організму людини. Що ж стосується того, наскільки максимально питна вода за своїми характеристиками відповідає властивостям води організму, то такі дані можна отримати лише за допомогою фізичних досліджень води як цілісної, конденсованої речовини.

ЯК ПРИГОТУВАТИ ТАЛУ ВОДУ

Для цього слід звичайну водопровідну воду довести до кипіння, швидко охолодити й перелити в 1,5-літрову пластикову пляшку (пляшки), яку покласти в морозильну камеру. Розморожувати повільно, за кімнатної температури, а останній шматок льоду розміром як куряче яйце треба викинути – саме в ньому скупчуються всі шкідливі речовини, що є у воді. Талу воду не можна довго зберігати, її варто випити протягом 5-8 годин після розмороження, поки вона «пам’ятає» свою відновлену структуру. Готувати їжу на талій воді не варто, оскільки під час нагрівання вона втрачає більшість своїх властивостей. Талою водою корисно вмиватися.

Михайло КУРИК, Директор Українського інституту екології людини, професор.